Dobro Došli!

Sadržaj Sajta

Moto ovog sajta je nadahnut Hristovim rečima: "A ko istinu čini ide k videlu" (Jovan 3:21), "I poznaćete istinu i istina će vas izbaviti". (Jovan 8:32)
Jedan od najuzvišenijih ciljeva koje čovek može sebi da postavi je upoznavanje Hristove istine. Po Hristovim rečima, "Ja sam put istina i život", poznati istinu znači upoznati samog Isusa Hrista. I sam Isus Hristos je u svojoj molitvi rekao: "A ovo je život večni, da poznaju tebe jedinog istinitoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista." (Jovan 17:3) Želja nam je da na stranicama ovog prostora možete naći Hrista u svetlu lepote Njegove Istine.
Sadržaj ovog sajta je delo mnogih prilagača koji nisu štedeli ni vreme ni truda da bi ovaj materijal mogao biti dostupan.
Pretpostavka je da su čitaoci upoznati sa glavnim učenjima Adventisticke crkve sedmoga dana.
Ukoliko se želite upoznati sa osnovama Adventističkog učenja, molimo vas pročitajte osnovna učenja Adventističke crkve. >>
O istoriji nastanka Adventisticke crkve sedmoga dana preporučujemo knjigu "Idi i objavi to svetu!" >>

Naš Cilj

Adventisti sedmoga dana žele da ostanu verni jednom od najvažnijih protestantskih pravila "Sola Scriptura" (Samo Sveto Pismo). Cilj ovog sajta je da u svetlosti učenja Svetog Pisma, naši čitaoci mogu da pronadju dragocena blaga istine skrivene na stranicama Božje Reči.