Korint je stari grčki grad koji se nalazio oko osam kilometara jugozapadno od današnjeg korintskog kanala u podnožju Akrokorinta. Zbog svog položaja na jedinoj kopnenoj vezi između sjeverne Grčke i Peloponeza i zato što je imao dva pristaništa koja su se prostirala na dva zaljeva, bio je važan i bogat grad. Korint je bio i glavni grad rimske provincije Ahaje.

Read more

Tijekom ljeta 1984. tim arheologa sa Sveučilišta Andrews otpočeo je s iskopavanjem Tell el-Umeirija, antičkog gradića u kojem je civilizacija cvjetala u vrijeme Sudaca, a bio je jedan od Rubenovih gradova. Već u prvim danima iskopavanja arheolozi nailaze na pečatnjak izuzetne vrijednosti i značenja.

Read more