Za odabir predavanja kliknite na dugme button u plejeru