04 Ko skriva svoje grehe nema sreće a ko ih ispoveda i odriče ih se milost nalazi – Put Hristu

(234)