jednom od čuvenih Isusovih govora protiv fariseja, zapisanom u jevandjelju po Mateju 23. glavi, pronalazimo elemente vezane za pitanje čovekovog spasenja koji nas još danas zbunjuju. Naime, Isus, po ugledu na tekstove iz pet Mojsijevih knjiga, izgovara blagoslov i proklestvo namenjeno onima koji prihvataju ili odbacuju njegovu nauku. Blagoslov će biti upućen neočekivanim kategorijama ljudi, […]

Read more

Kapitalizam uzdiže nabavljanje materijalnih dobara, ostavljajući po strani ljudske vrednosti. Samim tim doprinosi psihološkim poremećajima, izjavila je jedna grupa američkih psihologa. (30)

Read more

  Tokom prvog svetskog rata Francuska je za potrebe hiljada vojnika uključenih u ratne operacije izdala seriju poštanskih karata pod naslovom «Karte Nade» (Carte de l’Esperance). Bilo je potrebno pojednostaviti kontakte boraca sa njihovim familijama, a isto tako omogućiti jednostavno slanje dopisa do samog fronta. Na primer, samo u čuvenoj bitci kod Verdena gde su […]

Read more

„Ne ljubite svet„[1] odsečno apeluje apostol Jovan na hrišćane njegovog vremena. Ovo je negativan zahtev hrišćanske ljubavi.  Pre toga Jovan je insistirao da hrišćanski život mora biti karakterisan ljubavlju prema braći (a i sestrama) u Hristu, a sada on insistira na jednu dopunsku dužnost.  Kao apel na čovekovu volju, Jovanova zapovest implicira da ljubav može […]

Read more

Kao i 5 Mojsijevih knjiga, Knjiga Psalama je grupisana u 5 sekcija: (22)

Read more

Ovaj text želi biti ohrabrenje za srce kome je potrebna uteha. Prihvatimo ga kao poziv na razmišljanje, kao pocetnik koj stoji negde na našem frižideru kako ne bismo zaboravili znacajne stvari koje nas cekaju u toku dana. Neko on bude inspiracija za razocarane i nada za one koji krocaju prašnjavim putevima njihove svakodnevnice. (27)

Read more